a وبلاگ نمایندگی سمنان - آزمون داخلی مسافران شعبه سمنان مورخ: 1398/05/27
از اینکه از وبلاگ سمنان بازدید نموده اید، متشکریم... شما هم می توانید برای درمان قطعی اعتیاد و سیگار به کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان مراجعه نمایید.آدرس : سمنان ،بلوار حکیم الهی (محلات) ،شماره تماس: 09361047633 علی عربی
آزمون داخلی مسافران شعبه سمنان مورخ: 1398/05/27
یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 21:46 | نوشته ‌شده به دست مدیر وبلاگ سمنان | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز یکشنبه مورخ : 1398/05/27 راس ساعت 16  آزمون داخلی در نمایندگی سمنان برگزار گردید.

سوالات به همراه جواب در این صفحه می باشد.


1- انسان اگر خود جستجو نکند، حتی اگر با همه کاوشگران ماهر نیز همنشین باشد به چه چیزی نمی رسد؟ (وادی 3)
الف: عمل سالم☐                   ب: تفکر صحیح☐                  ج: موضوع واقعی☒                       د: موضوع درست☐
2- در وادی سوم آمده است برای حل مشکلات بالاترین نقش بر عهده کیست؟ (وادی 3)
الف: راهنما☐                    ب: راهنما و رهجو☐                          ج: خودمان☒                       د: خانواده و دوستان☐
3- شیطان به صورت کاملا دلسوزانه وارد افکار و اندیشه ما می شود تا چه چیزی را به دست بیاورد یا شکار نمایید؟ (وادی 3)
الف: سیستم ایکس☐                         ب: افکار☐                             ج: سلامتی☐                        د: گوهر جان☒
4- در وادی سوم نتیجه می گیرم (کلیه مسئولیت کار و زندگی خودمان را سریع باید حل نماییم) این جمله صحیح است؟ (وادی 3)
الف: بله☐                                                                                ب: خیر☒    
5- اگر انسان به طرف فسق و فجور برود، آیا خداوند او را در رفتن به اعماق تاریکی ها یاری می دهد (وادی 3)
الف: خیر☐                         ب: ممکن است☐                             ج: در بعضی اوقات☐                               د: بله☒
6- پاکترین انسان ها..............................افراد به قدرت مطلق الله هستند؟ (وادی 3)
الف: ضد ارزشی ها☐                   ب: دورترین افراد☐                     ج: کمترین افراد☐                        د: نزدکترین افراد☒
7- برای حل مشکلات بالاترین نقش بر دوش خودمان است و خود ما بایستی بیشترین................ و..................را برای حل آن بنماییم؟ (وادی 3)
الف: کمک و قدرت ☐           ب: کوشش و استقامت☐                ج: خودداری و تفکر☐                   د: تفکر و کوشش☒
8- نیرو های منفی دائما در حال چه کاری هستند؟ (وادی 3)
الف: خرابکاری☐                            ب: حقه زدن☐                            ج: ترس☐                            د: القاء و الهام☒
9- ما در وادی سوم  باید کلیهء سختی ها و مشکلات آن را در با دل و جان نپذیرم؟ (وادی 3)
الف: بله ☐                                                                                                           ب: خیر☒
       
10- ما سعی می کنیم از نظر مشورتی سایر انسان های ...............استفاده کنیم، ولی تصمیم نهایی را باید خودمان بگیرم. (وادی 3)
الف: سالم☐                           ب: متمدن☐                                ج: صالح☒                           د: درمان اعتیاد نمودن ☐
11- چرا امروز ما با انبوهی از گیاهان تلخ و زهراگین مواجعه شده ایم؟ (وادی 3)
الف: بذر بد☐                      ب: بذر تلخ☐                       ج: بذری که خودمان کاشته ایم☒                      د: زمین بد☐
12- آیا ما می توانیم بگوییم این شانس ما است و طبیعت برای ما اینگونه تاس ریخته است؟ (وادی 3)
الف: خیر☒                                        ب: بله☐                                       ج: هیچ کدام ☐                       
13- این جمله مربوط به کدام پله در وادی پنجم است> دانه دانه است غله در انبار؟ (وادی 5)
الف: خودداری☐                          ب:صبر☐                       ج: قناعت☐                                  ب: پس انداز☒           
14- ما در چه صورتی بایستی از قدرت مطلق یا نیروی مافوق، انتظار مساعدت و هدایت داشته باشیم؟ (وادی 4)
الف: عبادت کنیم☐             ب: زکات بدهیم☐                ج: تکلیف و وظیفه خود را انجام بدهیم☒                د: الف و ب☐
15- دست های آسمانی چه کاری را برای ما انجام می دهند؟ (وادی 4)
الف: احیای افکار☐                        ب: نیروی تحرک☐                     ج: القای تفکر☐                            د: القای افکار☒
 16- برای شناخت قدرت مطلق یا نیروی مافوق بایستی از چه چیزی یا دروازه ای باید عبور کنیم؟ (وادی 4)
الف: دروازه خداوند☐                     ب: دروازه دیگران☐                    ج: دروازه خودمان☒                        د: هیچ کدام☐
17- هسته انسان شامل چند بخش است؟ (وادی 4)
الف: جسم و بدن☐             
           ب: روان و روح☐                          ج: آشکار و پیدا☐                     د: هیچ کدام☒
18- آیا این جمله صحیح است> نفس، تعین موجودیتی است که در صورت ظاهر فقط انسان را می نمایند. (وادی 4)
الف: بله☐                                                                   ب: خیر☒
19- به پشت سر گذاشتن و یا طی کردن و یا تحمل زمان همراه با تلاش و کوشش چه می گویند؟ (وادی 5)
الف:زمان ☐                             ب: صبر☒                                ج: تلاش☐                            د:مقاومت☐
 20- نفس هر انسانی بر چه مبنای رتبه بندی می شود؟(وادی 4) 
الف: قدرت و توان خودش☐         ب: خواسته ها و دانایی او☒               ج: دانایی موثر☐                      د: نفس اماره☐

21- به طور مثال سیم ما به قدرت مطلق وصل است. برای حفظ اتصال چه باید کرد؟(وادی 4) 
الف: مبدا سیم برویم☒                ب: به انتها باید رفت☐                   ج: در مرکز باشیم☐                      د: الف و ج☐
22- چگونه ما می توانیم وارد نفس مطمعنه بشویم؟(وادی 4) 
الف: تفکر و تجربه خویش☐         ب: تزکیه و پالایش☐            ج: از نفس سرزنش کننده بگذریم☐               د: گزینه ب و ج☒
23- ما اگر مسائل حیاتی خود را به خداوند بسپاریم چه می شود؟(وادی 4) 
الف: تفکر کم می شود☐          ب: اختیار داده میشود☐          ج: سلب مسئولیت می شود☒             د: دانایی بیشتر می شود☐
24- جنس نفس از چیست؟(وادی 4) 
الف: روح☐                              ب: جسم☐                             ج: روح و جسم☐                                د: هیچ کدام☒
25- آخرین مرحله تکاملی نفس در................... را می توان ابتدای مرحله تکاملی نفس در انسان قلمداد کرد؟(وادی 4) 
الف: انسان☐                              ب: حیوان☒                             ج: گیاهان☐                                  د: نباتات☐
26- نام دیگر نفس اماره چیست؟(وادی 4) 
الف: سرزنش کننده☐                        ب: مطمعنه☐                        ج: لوامه☐                               د: امر کننده☒
27-آیا این جمله صحیح است>انسانی که وارد نفس مطمعنه می شود معمولا کار غیر معقول و غیرمنطقی انجام نمی دهد؟(وادی 4) 
الف: بله☒                                                                   ب: خیر☐ 
28- نفس به چند بخش تقصیم شده است؟(وادی 4) 
الف: دو بخش                     ب: سه بخش☐                          ج: چهار بخش☐                            د: پنج بخش☐
29- قدرت مطلق از................................. هم به ما نزدیکتر است؟(وادی 4) 
الف: حس ما☐                     ب: رگ گردن ☒                              ج: افکار ما☐                                 د: اندیشه ما☐
30- آن چیزی که در صورت ظاهر و باطن انسان را می نمایاند چیست؟(وادی 4) 
الف: روح☐                              ب: عقل☐                               ج: نفس☒                                  د: حس☐
31- انسان در همین حیات زمینی خودش در چند جهان زندگی می کند؟(وادی 5) 
الف: یک جهان☐                         ب: دو جهان☐                         ج: سه جهان☐                           د: چندین جهان☒

32- برای رسیدن به صلح و آرامش باید پاکسازی و سازندگی را از چه کسی شروع کنیم؟(وادی 5) 
الف: از خانواده☐                       ب: از کنگره☐                            ج: از لژیون☐                                د: از خودمان☒
33- برای خوردن ساندویچ یا هرغذای دیگری دو نکته ضروری است آن دو کدامند؟(وادی 5 ) 
الف:مغازه ساندویچی☐           ب:ساختار مناسب ذهنی☐                            ج: تفکر☐                     د:گزینه ب وج☒
34-  برای تبدیل شدن یک انسان بی تعادل به انسان با تعادل تنها یک راه وجود دارد آن راه چیست؟(وادی 5) 
الف: درمان اعتیاد☐                ب: ترک اعتیاد☐                     ج: تزکیه و پالایش ☒                   د: آزمایش عدم اعتیاد☐
35-  برای خروج از اضطراب، نگرانی و نا امیدی بایستی چندین پله را به مرور زمان طی کنیم؟(وادی 5) 
الف: شش☐                         ب: هشت☐                             ج: هفت☒                                د: ده☐
36- .....................یعنی اینکه از ساده ترین و کمترین چیز ها بهترین را به وجود آوریم؟(وادی 5) 
الف: صبر☐                        ب: قناعت☒                              ج: توکل☐                               د: پس انداز☐
37- پس انداز برای چه کسانی است؟(وادی 5) 
الف: فقیر☐              
          ب: ثروتمند☐                          ج: گزینه الف و ب☒                                د: کارمندان☐
38- وقتی از درستی و یا نادرستی کاری یا چیزی آگاه نیستیم باید از انجام دادن آن کار...................... نماییم؟(وادی 5) 
الف: تجربه☐                      ب: تفکر☐                             ج: انجام دهیم☐                                د: خودداری☒
39- کدام نوشتار در انتهای جلسه یا کارگاه آموزشی خوانده می شود؟(آزاد) 
الف: حرمت☐                ب: کنگره 60 چیست؟☐                   ج: مصرف کننده کیست؟☒                 د: قوانین کنگره 60☐
40- آوای کنگره بعد از کدام پیام نواخته می شود؟(آزاد) 
الف: پیام تازه واردین☐                  ب: پیام سفر اول☐                     ج: حرمت☐                          د: پیام سفر دوم☒

به امید موفقیت برای همه عزیزان
طراح سؤالات: مرزبان نمایندگی سمنان مسافر علی عربی
27/05/1398 

ثبت تصویر:مسافر مجتبی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: آزمون داخلی ...،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
احسان جمعه 1 شهریور 1398 21:34
جناب اقای عربی مرزبان محترم ممنون از زحمات شما . و تبریک به نفرات برتر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات