a وبلاگ نمایندگی سمنان - آزمون داخلی مسافران شعبه سمنان مورخ: 1398/06/28
از اینکه از وبلاگ سمنان بازدید نموده اید، متشکریم... شما هم می توانید برای درمان قطعی اعتیاد و سیگار به کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان مراجعه نمایید.آدرس : سمنان ،بلوار حکیم الهی (محلات) ،شماره تماس: 09361047633 علی عربی
آزمون داخلی مسافران شعبه سمنان مورخ: 1398/06/28
جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 01:03 | نوشته ‌شده به دست مدیر وبلاگ سمنان | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز پنجشنبه مورخ : 1398/06/28 راس ساعت 16  آزمون داخلی در نمایندگی سمنان برگزار گردید.

سوالات به همراه جواب در این صفحه می باشد

1- درنگی که به درازا می‌انجامد، چندان ..................حاصل خیزی نمی‌بخشد.
الف: تفکری☐                   ب: زندگی☐                  ج: میوه☐                       د: محصول☒
2- از هرکجا شروع نمایید با......................و......................باشد با شروع به نتایجی می‌رسید.
الف: اوتی و دی اس تی☐            ب: راهنما و رهجو☐                   ج: تفکر و تعقل☒                   د: خانواده و دوستان☐
3- با رسیدن .......................به میوه وقتی نیست.
الف: درخت☐                         ب: گندم☐                             ج: گل‌ها☐                        د: شکوفه‌ها☒


4- آقای مهندس چند روز در یک ایستگاه یا یک پله توقف داشتند و جرات اینکه برنامه را تغییر بدهند یا کم نمایند را نداشتند؟
الف: 50 روز☐                          ب:  47 روز☐                             ج: 53 روز☐                            د: 55 روز☒
5- منظور از اینکه خرما که زیادتر از حد معمول بر درخت بماند تکلیفش معلوم است، چیست؟
یعنی در ایستگاه خودت زیاد مانده ای و باید بدون ترس حرکت بعدی را آغاز نمایی
6- آیا این جمله صحیح است>عشق به دانستن و یافتن ، مانند سکه‌ای است که هر دو طرف آن یک جور نیست.
الف: بله☐                                                  ب: خیر ☒                    
7- ترک سریع و بدون آگاهی درست مثل چه چیز است؟
الف: از بلندی خود را پرت کنیم ☐           ب: کم‌کم بگذاریم کنار☐                ج: پرت کردن خود به یک دره عمیق☐                   د: الف و ج☒


8- پیام پیدا کردن کلید از استاد سیلور در چه فصلی به آقای مهندس بود؟
الف: زمستان☐                            ب: پاییز☐                            ج: بهار☒                            د: تابستان☐
9- تفکر خود به‌تنهایی یک.............................است.
الف: پازل ☐                             ب: مستطیل☐                        ج: مثلث☒                             ج: دایره☐
      
10-یک شخصی هرچند هم که معتاد باشد...........ساعتی را می‌تواند به راحتی تحمل نمایید،اگر هم بداند که موادش آماده است.
الف: 24 الی 48ساعت☐               ب: 10 الی 12ساعت ☐               ج: 2 الی 3 ساعت☒                د:هیچ‌کدام  ☐
11- اولین تصویر در کتاب 60 درجه از کدام استاد است و نام آن تصویر چیست؟ عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر

12- تاکنون چند ترکیب از تریاک یافت شده است که در علم پزشکی استفاده دارد؟
الف: 10 ترکیب☐                        ب: 24 ترکیب ☐                      ج: 25 ترکیب☒                 ج: 26 ترکیب ☐            

           

13- آیا در ترکیبات شیمیایی تریاک اسیدلاکتیک وجود دارد؟
الف: بله☒                                            ب: خیر☐          
14- در چه صورت می‌توان گفت فرد به درمان اعتیاد رسیده است؟
الف: آزمایش منفی☐             ب: به کار افتادن سیستم ایکس☐                ج: رنگ صورت☐                د: الف و ج☐
15- نام علمی هروئین چیست؟ دی استیل مرفین
 16- در افراد بزرگ‌سال چه مقدار تریاک اثر کشنده دارد؟
الف: 10الی 15 گرم☐                ب: 1 الی 1.5 میلی‌گرم☐               ج: 5 الی 6 گرم☐                    د: 1 الی 1.5 گرم☒
17- اعتیاد اولین کاری که انجام می‌دهد چیست؟
الف: نفس را می‌گیرد☐             ب: پول را می‌گیرد☐                 ج: حکومت را می‌گیرد☒              د: هیچ‌کدام☐
18- درد فراق، لذت................................را زیاد می‌کند.
الف: دوری☐                      ب: زجر☐                              ج: محبت☐      
ج: وصال☒
19- نشئگی چیست؟  بالا رفتن مقدار مواد در جسم از یک حد معین ایجاد نشئگی می کند


20- کدام‌یک از گزینه‌های زیر نشئگی بیشتری لذت می‌برند؟
الف: شخص 3 میلی‌گرم☐         ب: شخص 100 میلی‌گرم☐               ج: فرقی ندارد☒                      د: هیچ‌کدام☐
21- در قدیم هروئینی‌های حرفه‌ای چه‌کاری انجام می‌دادند؟
الف: تریاک می‌کشیدند☐       ب:مشروبات الکی می‌خوردند☐       ج: سالی یک‌بار ترک می‌کردند☒     د: الف و ب☐

22- چه چیزی ما را از یک درخت فرسوده به یک درخت تنومند و ستون تبدیل می‌کند؟
الف: تفکر و تجربه ☐                  ب: تفکر و تعقل☐                  ج: عقل و ایمان☒                       د: عشق و ایمان☐
23- در تصویر کتاب ، درخت پوسیده سمبل چیست؟ سمبل یا نشان دهنده درون و برون انسان آلوده به مواد مخدر یا الکل

24- در تصویر کتاب جوانه‌های که در کنار درخت پوسیده وجود دارد نشانه چیست؟
الف: بازسازی سیستم جسم☒            ب: بازسازی روان☐              ج: روح و جسم☐                 د: همسفران ☐


25- در تصویر درخت پوسیده ، درختان استوار و نیرومند نشانه چیست؟
الف: مرزبانان☐           ب: دیده بانان☐               ج: راهنمایان☐            د: انسان‌های که از آلودگی به دور هستند☒
26- آنچه در ......تقدیر..............است، آن به انجام می‌رسد، اما .........اعمال...........ما در خطوط تقدیر ، نقش بسیار مهمی دارند.که به آن شکل دیگری می‌دهند.
27-آیا این جمله صحیح است>در انسان فعل گذشته صادق است ؛ چون جاری است.
الف: بله☐                                                                   ب: خیر☒
28- یاد الله در هر جا، یاد خود از..................به......................... است.
الف: اقیانوس - قطره☐             ب: رودخانه - ساحل☐                   ج: قطره - دریا☐                   د: قطره - اقیانوس☒
29- ترک اعتیاد اول جناب مهندس در چه سالی و با چه روشی بود؟
الف: سال 75 –سقوط آزاد☐          ب: سال 67- دارویی☐              ج: سال 63 - تدریجی☐          د: سال 63- سقوط آزاد☒
30- ما برای تکمیل نمودن بازی پازل، نیازمند چه چیز هستیم.(پیام بازی پازل از استاد سیلور)
الف: زمان☐                     ب: عقل☐                               ج: اجزا آن☒                               د: گزینه الف و ب☐


31- چه چیزی مانند امواج نور ، در اعضای جسم و روح فرد می‌رود ؟
الف: تقوا☐                         ب: نفس واحده☐                         ج: ایمان☒                           د:  روح ☐
32- تاریخ خود به خود تکرار نمی شود............................می‌خواهد.
الف: گذشته☐                       ب: آینده☐                            ج: مفعول ☐                                د: فاعل☒
33- پیام تکرار تاریخ از کدام استاد است؟ سردار
34- ترک اعتیاد دوم جناب مهندس در چه سالی و با چه روشی بود؟
الف: سال 68 - دارویی☐           ب: سال 68- سقوط آزاد☐            ج: سال 66 - دارویی ☒            د: سال 66 – DST☐

35- در مغز انسان ، ماده‌ای ساخته می‌شود به نام......................
الف: مرفین☐                         ب: انسولین☐                             ج: اندروفین☒                         د: هیچ‌کدام☐
36- مشکل یک معتاد پس از ترک 99 % در کدام قسمت است؟
الف: جسم☒                        ب: روان☐                              ج: عطسه ☐                               د: بی‌خوابی☐
37- چگونه ما محبت را لمس می‌کنیم؟ وقتی باورها با محبت واقعی عجین شود.

38- آیا اعتیاد با مرگ از بین می‌رود؟
الف: بله☐                                                      ب: خیر☒
39- پیام محبت از کدام اساتید جناب مهندس است؟
الف: سردار☐                         ب: سیلور☐                            ج: عقاب سفید☐                             د: رعد☒
40- چه چیزی اعضاء کنگره را به هم متصل نگاه خواهد داشت؟ پیوند محبت


به امید موفقیت برای همه عزیزان
طراح سؤالات: مرزبان نمایندگی سمنان مسافر علی عربی
28/06/1398

ثبت تصویر:مسافر مجتبی
با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: آزمون داخلی ...،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافرابراهیم جمعه 29 شهریور 1398 13:01
سلام دوستان خداقوت
به امیدارزوی موفقیت برای همه
اسماعیل زارعی لمراسکی شعبه سمنان جمعه 29 شهریور 1398 08:13
خدا قوت عالی بود
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic