a وبلاگ نمایندگی سمنان - مطالب رهایی ...گل نمادین...
از اینکه از وبلاگ سمنان بازدید نموده اید، متشکریم... شما هم می توانید برای درمان قطعی اعتیاد و سیگار به کنگره ۶۰ نمایندگی سمنان مراجعه نمایید.آدرس : سمنان ،بلوار حکیم الهی (محلات) ،شماره تماس: 09361047633 علی عربی
رهایی ...
چهارشنبه 12 اسفند 1394 ساعت 23:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا | ( نظرات )فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 5 اسفند 1394 ساعت 19:30 | نوشته ‌شده به دست مجید دربانی | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 28 بهمن 1394 ساعت 20:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 14 بهمن 1394 ساعت 20:00 | نوشته ‌شده به دست علی عربی | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 23 دی 1394 ساعت 21:00 | نوشته ‌شده به دست نعمت حسینی | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 20:20 | نوشته ‌شده به دست علی عربی | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 25 آذر 1394 ساعت 18:00 | نوشته ‌شده به دست نعمت حسینی | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )
روز چهارشنبه 94/9/25 رهایی از اعتیاد یک نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .


آقای: سجاد _ نام راهنما : سینا ابراهیمی_ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه و 8روز _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان."تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 4 آذر 1394 ساعت 20:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )
روز چهارشنبه 1394/09/04 رهایی از اعتیاد دو نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .


آقای: علی _ نام راهنما :آقای علی یحیائی _  آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 11 ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان.آقای: موسی _ نام راهنما :آقای علی یحیائی _  آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 11ماه  _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان.


"تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 27 آبان 1394 ساعت 19:32 | نوشته ‌شده به دست حبیب عامری | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )
روز چهارشنبه 1394/08/27 رهایی از اعتیاد دو نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .


آقای: علی _ نام راهنما :آقای مجید دربانی _  آنتی ایکس : تریاک ، شیره _ مدت سفر: 15 ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان.آقای: نقی _ نام راهنما :آقای مجید دربانی _  آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 12ماه  و 14 روز _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان.


"تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 20 آبان 1394 ساعت 19:44 | نوشته ‌شده به دست امین رفیعی | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکستر مدفون شده ، مانند گنجی به ایشان باز

 پس داده  خواهد شد مشروط به اینکه خود را طلب نمایند.

( سردار )
روز چهارشنبه 1394/08/20 رهایی از اعتیاد یک نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .


آقای: جعفر _ نام راهنما :آقای علی یحیائی _  آنتی ایکس : تریاک ، قرص _ مدت سفر: 15ماه 20 روز _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان."تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 22 مهر 1394 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا | ( نظرات )


فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکسترها پنهان شده

به آنها پس داده خواهد شد مشروط بر آنکه خود بخواهند

( سردار )
روز چهارشنبه 1394/07/22 رهایی از اعتیاد یک نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .


آقای: مجتبی _ نام راهنما :آقای داوود عرب _  آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان."تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 15 مهر 1394 ساعت 23:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا | ( نظرات )


فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکسترها پنهان شده

به آنها پس داده خواهد شد مشروط بر آنکه خود بخواهند

( سردار )
روز چهارشنبه 1394/07/15 رهایی از اعتیاد یک نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .


آقای: محمدعلی _ نام راهنما :آقای داوود عرب _ نام راهنمای همسفر :خانم حافظی _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 13ماه _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان."تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 23:59 | نوشته ‌شده به دست علی عربی | ( نظرات )


فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکسترها پنهان شده

به آنها پس داده خواهد شد مشروط بر آنکه خود بخواهند

( سردار )

روز چهارشنبه 1394/07/08 رهایی از اعتیاد یک نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .آقای: رمضان _ نام راهنما :آقای سینا ابراهیمی _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 11ماه و 2 روز _ داروی درمان : OT _ نمایندگی: سمنان.


"تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
پنجشنبه 2 مهر 1394 ساعت 09:00 | نوشته ‌شده به دست حبیب غازی | ( نظرات )


فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکسترها پنهان شده

به آنها پس داده خواهد شد مشروط بر آنکه خود بخواهند

( سردار )

روز چهارشنبه 1394/07/01 رهایی از اعتیاد یک نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .نام: مسافر کریم، نام راهنما آقای داوود عرب ، آنتی ایکس مصرفی: تریاک ، دوره درمانی:12ماه  ، داروی درمان: شربت اوتی ، روش درمان : دی اس تی ، نام راهنمای همسفر: خانم منصوری، نمایندگی سمنان
 


"تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 25 شهریور 1394 ساعت 23:08 | نوشته ‌شده به دست علی عربی | ( نظرات )


فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکسترها پنهان شده

به آنها پس داده خواهد شد مشروط بر آنکه خود بخواهند

( سردار )
روز چهارشنبه 1394/06/25 رهایی از اعتیاد دو نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .نام: مسافر امیر، نام راهنما آقای میثم جمالی ، آنتی ایکس مصرفی: تریاک ، دوره درمانی:11ماه و 10 روز ، داروی درمان: شربت اوتی ، روش درمان : دی اس تی ،  نمایندگی سمنان
نام: مسافر امین، نام راهنما آقای علی یحیائی ، آنتی ایکس مصرفی: شیشه ، دوره درمانی:14ماه و 8 روز ، داروی درمان: شربت اوتی ، روش درمان : دی اس تی ، نام راهنمای همسفر: خانم کریم پور، نمایندگی سمنان
 


"تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...،

رهایی ...
چهارشنبه 18 شهریور 1394 ساعت 23:59 | نوشته ‌شده به دست حبیب عامری | ( نظرات )

فَر انسان های بر باد رفته و در زیر خاکسترها پنهان شده

به آنها پس داده خواهد شد مشروط بر آنکه خود بخواهند

( سردار )
روز چهارشنبه 1394/06/19 رهایی از اعتیاد یک نفر  از مسافران کنگره60 نمایندگی سمنان به روش درمان DST را شاهد بودیم .نام: مسافر حسین، نام راهنما آقای مجید دربانی ، آنتی ایکس مصرفی: تریاک ، دوره درمانی:11ماه و 23 روز ، داروی درمان: شربت اوتی ، روش درمان : دی اس تی ، نام راهنمای همسفر: خانم کریم پور، نمایندگی سمنان
 


"تبریک و شاد باش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب Share
مرتبط با: رهایی ...گل نمادین...، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic